เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ ตกแต่งบ้าน โซฟา ห ลุย ส์  ชุด รับแขก ห ลุย ส์ และ ของตกแต่งบ้านอีกมากมาย
เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ ตกแต่งบ้าน โซฟา ห ลุย ส์  ชุด รับแขก ห ลุย ส์ และ ของตกแต่งบ้านอีกมากมาย

How to Spot Louis XIV, Louis XV And Louis XVI Chairs

How to Spot Louis XIV, Louis XV And Louis XVI Chairs

French furniture pieces from the 18th-century are, in many ways, the Platonic ideal of an antique. By and large, they are exquisitely constructed, reflect a rich social and political context and come with their own semi-foreign vocabulary. French furniture pieces from the 18th-century can also be dauntingly complex and overwhelming to a non-expert.

 

This article will help you spot and understand some of the key differences between armchairs of the Louis XIV, Louis XV and Louis XVI styles.

 

Louis XIV

(1660-1720)

The Sun King took the throne in 1661, and his reign ushered in a period of unparalleled splendor in the French decorative arts. It was his belief that the furnishings and decor should reflect the glory, wealth and power of the monarchy itself. Accordingly, many of the exuberant, flamboyant pieces from this period may be properly described as Baroque.

 

How to spot a Louis XIV chair:

▪ Seat backs are rigid, rectangular and upright

▪ Seat backs are also frequently upholstered

▪ The seat itself is rectangular

▪ Armrests extend to the edge of the seat

▪ Chair legs are straight, and not connected at an angle

▪ Stretchers connect the legs beneath the seat

 

Louis XV

(1700-1750)

Louis XV style represents the French iteration of Rococo. In fact, the term “rococo” is thought to be a portmanteau of the French words rocaille and coquilles—“rock” and “shells”—organic motifs frequently used in architecture and design of the style. Gentle S-curves and naturalistic floral motifs are characteristic of the period, and crop up frequently on carvings of chairs. Some postulate that the increased social prominence of women influenced the more delicate and asymmetrical designs of the Louis XV style.

 

How to spot a Louis XV chair: ‎

▪ Seat backs are framed with molded and/or curved wood

▪ Seat backs are often cartouche-shaped

▪ An emphasis on comfort means that seat backs are often gently angled

▪ The crest rail — or top curve of the seat back frame — features carvings, or even a central medallion

▪ Armrests are shorter

▪ Chair legs are placed at an angle

▪ Cabriole, or S-curved, leg shapes are popular

 

Louis XVI

(1750-1800)

Termed the goût grec when it emerged circa 1750, Louis XVI style reflects a reaction against the florid stylings of the previous era — and, according to some historians, a nostalgic impulse for the grandeur of the Louis XIV’s reign. During the second half of the 18th-century, French furniture underwent a Neoclassical revision. Restrained, geometrical forms were preferred to the twirled, freehand designs of Rococo, and stylized references to classical Greek architecture abounded.

 

How to spot a Louis XVI chair:

▪ Seat backs are oval or shield-shaped

▪ Chair frames are geometric, neat and angular

▪ Carvings are more restrained, and reflect regularized, classical motifs, like the Vitruvian scroll

▪ Arm rests meet the front of the seat, often in scroll arm terminals

▪ Chair legs are typically straight

▪ Chair legs often reflect references to columns, like fluted or ribbon-twist carvings

 

Source: https://www.1stdibs.com/blogs/the-study/louis-xiv-xv-xvi-styles

เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ ตกแต่งบ้าน โซฟา ห ลุย ส์  ชุด รับแขก ห ลุย ส์ และ ของตกแต่งบ้านอีกมากมาย

SUPHAN CLASSIC HOME CO.,LTD.​

131 Soi Prachanaruemitr, Pracharat Sai 1 Road, Bang Sue District, Bangkok 10800
Phone : 02-9126780-1, 02-9127400-1 Mobile : 089-8146909
Fax : 02-9126782, 02-9127402​

เฟอร์นิเจอร์หลุยส์ ตกแต่งบ้าน โซฟา ห ลุย ส์  ชุด รับแขก ห ลุย ส์ และ ของตกแต่งบ้านอีกมากมาย

131 Soi Prachanaruemitr, Pracharat Sai 1 Road, Bang Sue District, Bangkok 10800
Phone : 02-9126780-1, 02-9127400-1 Mobile : 089-8146909
Fax : 02-9126782, 02-9127402
 

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by